Források - módszertan
2015.04.24. 12:00 I otthonterkep

Források - módszertan

Fontos tudni, hogy a térképen megjelenő ingatlanpöttyök (POI-k) többsége, az ingatlanközvetítő hálózatok sztenderdjei szerint, nem tökéletesen pontos lokációt mutatnak, hanem a lakás közvetlen környezetébe helyezik el az egyes ingatlanokat. Ezért fordulhat elő az, hogy egy adott ponton akár több lakás is található, amik az életben esetleg szomszédos házakhoz tartoznak, illetve ezért kerülhet néhány ingatlan olyan helyre a térképen, ahol vagy zöldterület, vagy egyéb köztér, esetleg nem lakáscélú épület található.

 

Értékesítési ár

A térképszelvényeken található értékesítési árakat a NAV (Nemzeti Adó- és Vámhivatal) adatbázisából, a 2004 óta megvalósult összes lakáspiaci tranzakció figyelembevételével számítottuk. Statisztikánk több mint félmillió budapesti és vidéki lakóingatlan adásvételének hivatalos adatait tartalmazza. A korábbi évek árait az FHB kerületi árindexeinek segítségével jelenértékesítettük és ez alapján tettük összehasonlíthatóvá. A térképen megjelenített értékek minden esetben a környékre jellemző fajlagos árakat mutatják, vagyis egy négyzetméterre vonatkoznak és forintban értendőek.

 

otthonterkep_erteksitesi_ar_2014.gif

ertekesitesi_legend_1.gif

 

Kínálati ár

Az átlagos kínálati árak megállapításához az Otthontérkép adatbázisában időszakosan megfordult több tízezer ajánlatot használtuk fel. Minden kerületre, városrészre, megyére és kistérségre számítottunk átlagos kínálati árakat, majd ezeket az értékesítési árakkal összevetve a különböző területenként százalékos diszkontokat. Majd a diszkontokat felhasználva számítottunk az értékesítési árakhoz képesti fajlagos (négyzetméterenkénti) átlag kínálati árakat minden kerületre, városrészre, megyére és kistérségre. A számított értékek minden esetben egy négyzetméterre értendőek és forintban vannak meghatározva.

otthonterkep_kinalati_ar_2014.gif

kinalati_legend.gif

 

Garázsár

 Az egyes kerületek, városrészek, megyék és kistérségek átlagos garázsárait a NAV (Nemzeti Adó- és Vámhivatal) adatbázisából, 2004-től számítva az összes, garázsnak minősülő tranzakcióként megjelölt adásvétel figyelembevételével számítottuk. A korábbi évek árait az FHB kerületi árindexeinek segítségével jelenértékesítettük és ez alapján tettük összehasonlíthatóvá. A városrészekre számított árakat közelítettük a több adatból számított, kirívó értékekre kevésbé érzékeny kerületi garázsár-adatokhoz. A megjelenített árak átlagárak, egy darab garázsra vonatkoznak és forintban értendőek. 

otthonterkep_garazs_ar_2014.gif

garazs_legend.gif 

 

Bérleti díj

Az átlagos kínálati bérleti díjak ("albérlet ár") megállapításához az Otthontérképre időszakosan felkerült hirdetések adatait használtunk fel. Ezt követően, a pontos elhelyezkedésüket figyelembe véve, minden városrészre, kerületre és megyére, valamint azokra a kistérségekre, ahol megfelelő mennyiségű adat állt rendelkezésre, kiszámítottuk az átlagos kínálati bérleti díjat. A számított értékek minden esetben egy négyzetméter átlagárára vonatkoznak és forintban értendőek.

otthonterkep_berleti_dij_2014.gif 

berleti_legend.gif 

 

Zöld közterek

A kizárólag Budapestre vonatkozó zöld közterületek eloszlását és méretét a világhálón elérhető legfrissebb műholdfelvételek alapján definiáltuk és számítottuk ki. A figyelembe vett zöldterületeket egyedileg határoztuk meg. A "zöld közterek" mutató kiszámításakor a következők típusokat vettük figyelembe: nagyobb közparkok, temetők, erdők, nagy területű gondozatlan füves fás területek. A zöldterület mutató meghatározásakor nem vettük figyelembe a mezőgazdasági művelés alatt álló területeket, sportpályákat, lakótelepi házak közötti zöld területeket, illetve a családi házak magánkertjeit.*

*Egyes kertvárosi, hegyvidéki övezetekben, ahol elsősorban a beépíthetőségi szabályoknak köszönhetően a magántulajdonban lévő, családi és társas házakhoz tartozó kerteknek magas a területen belüli aránya, a statisztikai adatok a véltnél alacsonyabb zöldterületi arányokat mutathatnak. Ettől azonban ezek a városrészek lehetnek érzékelhetően zöldebbek, és bizonyos szempontok alapján zöldebbek, a magasabb zöldterületi mutatóval, ám jóval magasabb beépítettséggel rendelkező belvárosi városrészeknél, ahol a mérhető statisztikai szempontoknak megfelelően regisztráltuk a zöldterület arányát.

otthonterkep_budapest_zold_terulet.gif

kozterek_legend.gif

 

Bűnözési térkép

Az Otthontérkép „Bűnözési térképén” található adatok forrása a police.hu, vagyis a Magyar Rendőrség hivatalos “Országos bűnügyi térképének” statisztikája. Az Otthontérképen megtalálható információk 2013. márciusa és 2014. februárja közötti időszakban regisztrált eseteket dolgozza fel, és mutatja be, vagyis az összesített számok kizárólag az ezen időszakban regisztrált bűnesetekre vonatkozik.

bunozesi-terkep.gif

bunozesi_legend_1.gif 

 

Népességszám változása

Az adatok forrása a KSH Népszámlálás Területi táblái. A térképünkön szereplő információkat a KSH hivatalos, 2001-es, illetve 2011-es népszámlálási eredményeit összegző kiadványainak adataiból kalkuláltuk. A kutatásban a különböző népességi kategóriák közül (jelenlévő összes, állandó, valamint lakónépesség) a lakónépességet használtuk, mivel ez a kategória tartalmazza azokat, akik a településen valóban életvitelszerűen élnek.

Az adatok gyűjtésében és feldolgozásában szakmai segítséget nyújtott Molnár Éva szociológus.

 otthonterkep_nepesseg_valtozas.gif 

nepesseg_legend.gif 

 

Az Otthontérkép szakmai partnerei

 

FHB Jelzálogbank Nyrt.

FHB Ingatlan Zrt.

Magyar Posta Zrt.

ELTINGA Ingatlanpiaci Kutatóközpont 

-

Címkék: gépház segítség forrás