Jogi nyilatkozat és Felhasználói Feltételek
2013.05.07. 16:28 I hici

Jogi nyilatkozat és Felhasználói Feltételek


Tájékoztatjuk, hogy a www.otthonterkep.hu (Továbbiakban: Honlap) internetes címen elérhető honlap és annak egyes oldalai (beta.otthonterkep.hu, otthonterkep.blog.hu,
ingatlanok.otthonterkep.hu, ingatlankepek.otthonterkep.hu, ) a CEMP cég (Közép
Európai Média és Kiadó Szolgáltató Zrt. – Továbbiakban Tulajdonos) Honlapja, annak
üzemeltetője a Magex cég (MAGEX Solutions Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társaság – Továbbiakban Üzemeltető). Kérjük, hogy a Honlap megtekintését
megelőzően figyelmesen olvassa végig az alábbi Jogi nyilatkozatot. Honlapunk
megnyitásával az alábbiakban felsorolt és ismertetett feltételekhez Ön hozzájárul, azokat
elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.
Kérjük, amennyiben nem ért egyet a feltételekkel, ne nyissa meg Honlapunkat!
Munkatársaink szívesen adnak felvilágosítást az alábbiakban leírt technikai vagy jogi
fogalmak jobb megértéséhez.
Levél írása.
REKLÁM AZ OLDALON
II. A Honlap egyes részeinek letöltésekor automatikusan kisméretű, bizonyos esetben az Ön
személyes adatait tartalmazó adatfileokat helyezünk el az Ön számítógépén (cookie). Ennek
megtörténtéről Ön az Üzemeltetőtől nem kap további értesítést. Az adatfileok a Honlap egyes
funkcióinak működéséhez szükségesek, látogatásai alkalmával a korábbi adatfileok az
Üzemeltetőhöz kerülnek. Az adatfileokkal kapcsolatos minden tevékenységet meggátolhat,
ennek pontos módjáról böngészőjének útmutatója igazítja el.
A Honlapra való belépéssel számítógépének egyes paramétereiről, illetve annak IP címéről
naplófile készül. Az adatok kizárólag statisztikai célokat szolgálnak, az Üzemeltető kizárólag
a Honlap fejlesztése érdekében használja fel őket. Az IP cím és a naplófile egyes esetekben
személyes adatnak minősülhet.
A személyes adatokat felhasználási céljuk megszűnése esetén, vagy az Ön kérelmére az
Üzemeltető megsemmisíti.
Levél írása.
A Honlapon az AdSense hirdetési rendszer keretében reklámokat jelenítünk meg. A rendszer
személyes adatokat gyűjthet a hirdetésre kattintó felhasználókról, a célból, hogy ne zavaró,
hanem az Ön érdeklődésének megfelelő reklámok jelenjenek meg az oldalon. Ezen adatok
köréről, illetve felhasználási módjáról a Google Adatvédelmi irányelvei adnak bővebb
tájékoztatást.BIZTONSÁG
III. Tekintettel arra, hogy az Internet nyílt, biztonságosnak nem tekinthető hálózat, az
elektronikus formában továbbított üzenetek megsemmisülése, késedelmes megérkezése,
egyéb hibája miatt beálló károk tekintetében az Üzemeltető minden kártérítési felelősséget
kizár.
A Honlap mindenfajta személyes jellegű információ megadása nélkül szabadon látogatható.
Az Üzemeltető a Honlapon semmilyen személyes azonosító kódot (pl. PIN, TPIN), vagy
bankkártya adatot nem kér a Honlapra látogatótól. Ilyen adatok megadásából származó
károkért a Bank a felelősségét kizárja.
TARTALOM ÉS FELHASZNÁLÁS
IV. A Honlap tartalmát képező minden szöveg, ábra, letölthető dokumentum, információ,
egyéb tartalom, ide értve azok elrendezését, megjelenési formáját is, szerzői jogi és
védjegyoltalom alatt áll, és a személyes használatot meghaladó mértékben kizárólag az
Üzemeltető előzetes írásbeli engedélyével lehet bármilyen formában felhasználni.
Az Üzemeltető előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos a Honlap tartalmának egészét vagy
egyes részeit bármely formában terjeszteni, reprodukálni vagy a saját személyes használatot
meghaladó mértékben vagy célból tárolni, kinyomtatni, azokat másnak nyilvánosság számára
hozzáférhetővé tenni.
A Honlapon található térképalkalmazás egy-egy térképét bármely felhasználó beépítheti saját
Weboldalába, annak tartalmába, az alábbi feltételek mellett:
- a térképalkalmazás forrását - www.otthonterkep.hu – egyértelmű, aktív linkként, jól
látható módon kell feltüntetni a Honlapon
- biztosítani kell a forrásoldalra történő átlépés (átlinkelés) lehetőségét
- jelölni kell a felhasznált térkép adattartalmának frissítési dátumát
- a teljes térképalkalmazást csak a Tulajdonos beleegyezésével lehet felhasználni
bármely idegen oldalon.
Az Üzemeltető rendszeresen ellenőrzi és aktualizálja a Honlapon található információkat. A
Honlapon közzétett információ, adat, feltétel, meghatározás vagy leírás – ide nem értve azt az
esetet, amikor az Üzemeltető jogszabályon alapuló közzétételi kötelezettségének tesz eleget a
Honlapon – kizárólag tájékoztatásul szolgál, ezek felhasználása a felhasználó saját
felelősségére történik. Bár az Üzemeltető minden ésszerű intézkedést megtesz az információk
pontosságának biztosítása érdekében, az adatok időközben változhatnak.
Az Üzemeltető nem használja a Honlapot arra, hogy Önnek vagy másoknak pénzügyi vagy
befektetési tanácsot illetőleg javaslatot adjon. A Honlap weboldalain található információk
és/vagy azok elemei nem nyújtanak megfelelő alapot pénzügyi vagy befektetési döntések
meghozatalához. A Honlap tájékoztató jellegű tartalmából, a tájékoztatások pontatlanságából illetőleg teljességének hiányából eredő közvetlen vagy közvetett károkért, költségekért
és/vagy veszteségekért a Bank nem vállal felelősséget.
Az Üzemeltető által közzétett, harmadik személyek szellemi alkotásait (pl. cikkek,
tanulmányok, elemzések) felhasználni kizárólag a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI.
törvény (Szjt.) keretein belül szabad. Minden, e korlátokat átlépő felhasználáshoz az adott
szerző hozzájárulása szükséges.
TECHNIKAI HIBA
V. Az Üzemeltető nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért,
veszteségekért, költségekért, melyek a Honlappal kapcsolatban, annak használatából,
használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, meghibásodásából, vonalvagy rendszerhibából, általa hordozott vírusból, a Honlapon található információ alapján
hozott üzleti döntésből, jogügyletből, vagy az adatok bárki által történő illetéktelen
megváltoztatása következtében keletkeznek.
KÜLSŐ HIVATKOZÁSOK
VI. A Honlapon található külső hivatkozások követésével letöltött tartalom nem áll az
Üzemeltető befolyása alatt. Amennyiben azt az arra jogosult kéri, a linket az Üzemeltető törli
vagy módosítja.
Levél írása.
FÓRUM
VII. A Honlap 'fórum' rovatában (otthonterkep.blog.hu), valamint a Honlapon megjelenő
ajánlatok, hirdetések, tájékoztatók tartalma tekintetében az Üzemeltető minden felelősséget
kizár. Üzemeltető fenntartja a jogot, a Fórum szabályzata szerint a hozzászólások, ill.
felhasználók által beküldött tartalom előzetes értesítés, figyelmeztetés és indokolás nélküli
törlésére, felhasználók kitiltására, a regisztráció előzetes értesítés és indokolás nélküli
megszüntetésére.Komment szabályzat
A Komment rendeltetése
A Komment az Otthontérkép által működtetett és fenntartott, írásos hozzászólások, vélemények, információk
(Hozzászólások) továbbítására és cseréjére lehetőségét biztosító szolgáltatás, melynek célja, hogy elősegítse a
felhasználók számára a kapcsolódó szakmai eszmecserét és tájékozódást. A Kommentet a jelen szabályzatban
foglaltak szerint bárki ingyenesen használhatja.
Moderáció
A Komment felhasználóinak hozzászólásait moderátor kíséri figyelemmel és ellenőrzi. A moderátor biztosítják a
folyamatos társalgás lehetőségét, törli azokat a hozzászólásokat, amelyek
- akadályozzák a Komment rendeltetésszerű használatát, illetve melyek
- tartalma jogszabályba, vagy jelen szabályzatba ütközik.
A moderátor nem tudja az egyes hozzászólásokat utólag szerkeszteni, illetve részlegesen törölni, melyre
tekintettel vagy változatlan formában meghagyja azokat, vagy teljes egészében törli.
A folyamatosság és olvashatóság megőrzése érdekében a jelen szabályzatba ütköző, így törlendő
hozzászólásokkal együtt a rájuk adott válaszok is törlésre kerülhetnek. Fentiekből következően, azokra a
hozzászólásokra, melyek valószínűleg sértik jelen szabályzatot, nem célszerű reagálni, hiszen ezek a reakciók is
törlésre kerülhetnek.
Az alábbi hozzászólások a Kommentről – a felhasználó külön értesítése nélkül – törlésre kerülnek:
- Jogsértő hozzászólások. Jogsértő minden olyan hozzászólás, amely a közzétételének időpontjában
hatályos magyar jogszabályba ütközik, illetve bűncselekményre vagy egyéb jogsértésre történő
felhívást, arra való jelentkezést tartalmaz.
- Alpári illetve agresszív, fenyegető hangnemű, valamint kötözködő, rosszindulatú hozzászólások. Azt,
hogy egy hozzászólás alpári, agresszív, fenyegető, kötözködő vagy rosszindulatú-e, a moderátor döntik
el a téma jellegének függvényében.
- Egyes regisztrált felhasználókat lejárató, illetve egyértelműen velük kapcsolatosan alpári, bántó, sértő
vagy gyalázkodó módon kinyilvánított véleményeket – személyeskedést – tartalmazó hozzászólások.
- A kifejezetten e célt szolgáló rovatokon kívüli, szerkesztéssel, moderálással, a szerkesztőkkel vagy a
moderátorokkal foglalkozó hozzászólások.
- A jó ízlést sértő képeket tartalmazó, gyűlöletkeltésre, megfélemlítésre alkalmas, valamint az ilyen
témájú weboldalakra mutató linkeket tartalmazó hozzászólások.
- Mindazok a hozzászólások, szándékosan ismételt kérdésfeltevések, melyek a Kommenten közzétett
felhívás ellenére a Kommenten – egy témán belül, vagy különböző témákban – többszörösen
szerepelnek. Ebben az esetben felhasználó valamennyi adott kérdéshez kapcsolódó hozzászólása
törlésre kerül. Amennyiben az ismétlés nem szándékos (azaz véletlen), egy bejegyzés meghagyása
mellett a többi példány kerül csak törlésre.
- Témaromboló hozzászólások. A téma tartalmi rombolásának számít minden, a kulturált, folyamatos
társalgást feltűnően, szándékosan akadályozó és zavaró, vagy témán kívüli hozzászólás.
- Törölt hozzászólás – részbeni vagy teljes – visszamásolása, valamint törölt, összevont, áthelyezett
témák újraindítása.
- Nyílt, vagy bújtatott reklámot tartalmazó hozzászólások.
Letiltás
A moderátor a jogsértő, továbbá a jelen szabályzatot súlyosan sértő, a kulturált társalgást szándékosan és/vagy
ismétlődően akadályozó felhasználók jogosultságait korlátozhatják, ezen felhasználókat a Kommentről
letilthatják.
Rovatáthelyezések, rovatösszevonásokÁthelyezés. A moderátor azt a hozzászólást, melyet véleménye szerint nem a megfelelő témán belül tettek meg,
áthelyezheti a tematikailag, tartalmilag megfelelő témába.
Összevonás. A hasonló tartalommal külön indított témákat a moderátor összevonhatja.