Kedvezményes illetéket akar? Tessék!
2017.05.15. 18:16 I MeNa

Kedvezményes illetéket akar? Tessék!

Kedvezményeket és akár mentességet is kaphatunk az illetékből, amikor lakást vagy más ingatlant vásárolunk. Összefoglaltuk a lényeget.

Manapság szinte az egyetlen biztosnak tűnő befektetés az ingatlantulajdon. Vétel esetén illetékfizetési kötelezettség keletkezik a vevői oldalon, ami – az ingatlan értékétől függően – igen magas összeg is lehet. Ennek általános mértéke az ingatlan forgalmi értékének 4%-a. Nem árt tudni tehát, hogy milyen kedvezményekre, mentességekre lehetünk jogszabálynál fogva jogosultak! A bejegyzésben a leggyakrabban előforduló esetekre térünk ki.

home-1438305_1280.jpg

Amennyiben lakóház építésére alkalmas üres telket vásárolunk beépítési szándékkal, fontos, hogy a NAV által megküldött fizetési meghagyás jogerőre emelkedését megelőzően jelezzük ezen szándékunkat a hatóságnak. A legfontosabb feltétel, hogy a vételtől számított 4 éven belüli beépítés esetén számolhatunk az illetékmentességgel.

A törvény az egyenes ági rokonok, házastársak egymás közötti vagyonátruházásából származó illeték esetén is mentesít a fizetési kötelezettség alól. Ugyanezen csoportba sorolható a házastársi vagyonközösség megszüntetéséből származó vagyonszerzés. Ez utóbbi nem feltétlenül jár kéz a kézben bontóperrel, egy működő házasság során is felmerülhet a vagyonmegosztás iránti igény.

35. életévét be nem töltött fiatal első lakástulajdonának megszerzése esetén az illeték fele, ami kiszabható, feltéve, hogy a teljes lakástulajdon forgalmi értéke a 15 millió forint összeget nem haladja meg. Amennyiben nem a teljes lakástulajdont, hanem csak egy részét  veszik meg, az illetékkedvezményt arányosítani kell a tulajdoni hányadhoz.

Nem árt tudni, hogy amennyiben magánszemélyként lakástulajdont cserélünk vagy vásárolunk, és a vásárlást vagy cserét megelőző, illetve azt követő egy éven belül eladjuk, és a megszerzett lakástulajdon forgalmi értéke kisebb annál, mint amit elcseréltünk, illetve eladtunk, illeték fizetése alóli mentességben részesülünk. A törvény ide vonatkozó részei rugalmas megállapítást tesznek, ugyanis amennyiben a megszerzett lakás forgalmi értéke nagyobb, csak a két ingatlan különbözete számít az illeték alapjának, azaz, csak a különbség 4%-ának megfizetésére kötelezhet az adóhatóság.

Ugyan nem forintban mérhető kedvezmény, de további könnyítést jelenthet a szintén első lakástulajdont szerző magánszemély számára a törvény által biztosított részletfizetési lehetőség. Legfeljebb 12 hónapra, havonta egyenlő részletekben történő teljesítés engedélyezhető. Persze, amennyiben az adóhatóság által engedélyezett részletek bármelyike is elmarad, azonnal esedékessé válik a teljes tartozás. Érdemes tehát minden részletet határidőben megfizetni, amennyiben ilyen kedvezményben részesülünk.

Fontosnak tartom ismét rögzíteni, hogy a fent felsoroltakban csak a leggyakrabban előforduló esetekre tértünk ki. Figyeljünk, hogy az eljáró ügyvéd valamennyi, szóba jövő lehetőségről tájékoztasson bennünket az adásvételi szerződéskötés idején, mivel a NAV fizetési meghagyásának jogerőre emelkedését követően csak rendkívüli méltánylást érdemlő esetben számíthatunk az egyébként törvény alapján járó mentességre, kedvezményre.

Szerzőnk Dr. Molnár Gergő Zsolt ügyvéd, a Jogadó Blog szakértője

Ecovis Hungary Legal ecovis.hu

 

Címkék: illeték lakástulajdon forgalmi érték vagyonközösség vagyonszerzés illetékmentesség tulajdoni hányad vagyonátruházás kedvezményes illeték